Notícies de Valls

Francesc Martinell va criticar la falta de rigor en el contingut. Així, el regidor exposa que la diagnosi que recull el document és poc aprofundida i molt generalista. No focalitza en els àmbits principals on cal incidir, per l’acumulació de necessitats que es detecten.

A més, la formació alerta del risc que suposa enderrocar les cases de la muralla de Sant Francesc sense tenir en compte quina intervenció de conservació d’aquest element es durà a terme. Així, i veient que l’Ajuntament de Valls té previst executar aquesta intervenció durant el proper any, la formació planteja una partida extra de més de 30.000 euros per l’estudi i protecció en el moment de l’enderroc de les cases de la muralla de Sant Francesc.

La candidatura independentista, davant l'increment d'un 5% del preu de pagament d'algunes zones blaves així com l'establiment d'algunes noves zones de pagament que ha aprovat l'equip de govern, ha presentat al·legacions per tal que no es duguin a terme.

La CUP acompanya la moció amb un informe realitzat per un arquitècte tècnic, basat en unes recomanacions fetes pel col·lectiu d'arxivers.

Des de la CUP es fa una crida a respectar la sobirania municipal i obrir els Ajuntaments, ja que no reconeixen ni la constitució ni l’estat espanyol com a marc jurídic propi. La Constitució és hereva d’un règim franquista i va ser feta amb un pacte de silencis i renúncies.

Ja fa anys que en el torrent del Catllar, a l'alçada del pàrquing del Carme hi ha un abocador de runa, teòricament provisional, que s'està convertint en permanent. La CUP considera que l'Ajuntament ha de donar una solució definitiva als enderrocs del barri antic, sense que suposi l'actual degradació de l'entorn de l’Hort dels alls i del torrent.

Aquest abocador de runa situat al Carme, era provisional i s'està convertint en permanent. L'Ajuntament ha de donar una solució definitiva als enderrocs del barri antic, sense que suposi l'actual degradació de l'entorn hort dels alls i torrents.

La Cup troba intolerable que l'ajuntament estigui tramitant un POUM i un Pla Especial de Torrents per a la rehabilitació d'aquest espai natural i tingui nula sensibilitat per a la seva protecció.

Des de la CUP es vol posar de manifest el desastre de gestió econòmica que CiU porta fent durant aquests anys del Consell Comarcal, fet que ja fa anys que porten la institució a una situació econòmica extremadament crítica. El nou gerent, Jordi Garcia, lluny de millorar la gestió ha seguit amb la tònica maldestre que Convergència porta desenvolupant des de fa anys al Consell Comarcal.

Pàgines