L’Equip de govern tomba la moció de millora de l’Arxiu al·legant que millorarà l’actual equipament

El grup municipal Crida per Valls-CUP va presentar una moció on demanava la realització d’un informe on es determinés si l'Arxiu Municipal de Valls compleix amb totes les mesures de protecció necessàries que es desprenen de les obligacions del titulars dels arxius per a la correcta conservació de la documentació --Llei 6/1985, del 26 d’abril, d’arxius i Llei 10/2001, del 13 de juliol, d'Arxius i documents--, i establir els mecanismes i la partida pressupostària necessària per acondicionar les instal·lacions i que aquestes garantissin els mínims establerts pel col·lectiu d'arxivers per a la correcta conservació de la documentació que hi conté.

La CUP acompanya la moció amb un informe realitzat per un arquitècte tècnic, basat en unes recomanacions fetes pel col·lectiu d'arxivers. Aquestes recomanacions determinen els paràmetres tècnics necessàris per a la correcta conservació de la documentació diversa que pot contenir un arxiu: control climàtic, control d'il·luminació, control de plagues i neteja i controls de seguretat antiincendis, inundacions, robatori, etc

No és cap secret que les instal·lacions actuals de l’Arxiu presenten grans deficiències estructurals que poden posar en risc la conservació del patrimoni documental i fotogràfic de la ciutat. Tot i això, l’equip de govern ha votat en contra de l’aprovació d’aquesta moció, posant en risc la conservació del patrimoni vallenc.

La CUP considera que les irresponsabilitats en l’àmbit de preservació i difusió patrimonial són un continu en l’actual consistori. Ja fa anys que l’Arxiu Municipal de Valls es troba en una situació de greus deficiències que posen en risc el fons documental del qual disposa.

L’Arxiu municipal de Valls conté un gran fons documental i fotogràfic repartit actualment entre dues naus al polígon i la petita seu de l’Arxiu, situada a uns baixos del carrer de la Creu de Cames. Aquesta dispersió de la documentació en tres espais, amb una sola persona que ho gestiona tot, no és la millor manera de vetllar pel patrimoni vallenc. No se li dóna la importància que es mereix aquest fons, com tampoc se li dóna al fons arqueològic ni al pictòric de la ciutat.

L’Arxiu Municipal de Valls no compleix gairebé cap de les condicions de conservació que dicta el col·lectiu d’arxivers com per exemple, el control de la temperatura, que ha d’estar entre 18-20 graus centígrads i el 50-55% d'humitat relativa; el control d’il·luminació, el control de plagues i neteja, controls antiincendis; els controls d’inundació, evitar o entubar i canalitzar fora de les instal·lacions, etc.

La millora en l’accessibilitat és l’únic canvi que l’equip de govern va anunciar en el Ple del passat 5 de desembre. El govern de Valls considera que no cal destinar-hi més recursos i personal perquè amb el que faran, diuen, que ja n’hi ha suficient. Per a la CUP, però, aquestes mesures són totalment insuficients i alerta que el fet que no hi hagi cap partida per la millora de l'Arxiu, ni que s'augmenti la despesa aquest 2017, significa que aquest patrimoni continuarà estant en risc.

La CUP considera que les irresponsabilitats en l’àmbit de preservació i difusió patrimonial són un continu en l’actual consistori.