La CUP farà públiques les dades d’algunes partides del pressupost executat de 2016

La primera partida publicada ha estat la de «Comunicació institucional»

La Crida per Valls-CUP ha fet públiques aquesta tarda les dades del pressupost executat durant l’any 2016 de la partida de «Comunicació institucional» de l’Ajuntament de Valls. Simulant un sorteig a les xarxes socials, la candidatura rupturista ha volgut destacar les tres empreses que més percentatge del pressupost han rebut durant l’any 2016. Així, doncs, del total de 94.611,30€ d’aquesta partida, destaquen El Vallenc, SL amb 19.878,64 (el 21%), Edicions Valls Comunicació, SL amb 24.100,80€ (el 25%) i Promicsa amb 25.307,40€ (el 26%).

Es dóna el cas que Promicsa, Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones, SA, és l’empresa que s’encarrega de l’edició i distribució del diari de Tarragona, un diari amb un editorial marcadament espanyolista i que ha protagonitzat escàndols com els dos articles masclistes de l’antic director Josep Ramon Correal. De fet, la formació va presentar una moció al ple d’agost del 2016 que demanava que l’Ajuntament de Valls es comprometés a no contractar més publicitat al Diari de Tarragona en cas que el director d’aquest mitjà no esmenés «de manera inequívoca» la idea havia transmès amb els seus articles. Tot i el canvi de director a aquest diari, Josep Ramon Correal va ser nomenat conseller editorial adjunt al president.

La CUP anirà publicant durant les properes setmanes informació sobre el pressupost executat de l’any 2016 d’altres partides. Aquest és un exercici de transparència que considera que hauria de fer l’equip de govern.

Es dóna el cas que Promicsa, Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones, SA, és l’empresa que s’encarrega de l’edició i distribució del diari de Tarragona, un diari amb un editorial marcadament espanyolista i que ha protagonitzat escàndols com els dos articles masclistes de l’antic director Josep Ramon Correal.