La CUP denuncia les contínues irregularitats en les convocatòries dels Plens de l'EMD de Picamoixons

La candidatura expressa les grans dificultats amb què es troba per exercir les seves funcions com a únic grup a l'oposició

Després de reiterades queixes i demandes a l'equip de govern, la CUP de Picamoixons, a través del seu portaveu, ha fet públiques tot un seguit d'irregularitats i defectes de funcionament que dificulten la seva tasca com a oposició. Aquestes irregularitats afecten els terminis de les convocatòries, el funcionament dels plens o l’anunci de convocatòries i actes, entre altres.

El vocal de la candidatura rupturista ha volgut destacar que ha demanat un calendari anual de les sessions plenàries en diverses ocasions, sense que això afecti la facultat del govern de poder modificar-lo o convocar sessions extraordinàries si és necessari. Tot i no estar-hi obligats, poder preveure i preparar la seva activitat com a representant electe facilitaria la feina com a grup d’oposició. A més a més, aquest garantiria la convocatòria d'un ple ordinari almenys cada 3 mesos, tal com estableix el reglament, fet que ja s'ha incomplert durant la present legislatura.

D'altra banda, la formació independentista ha denunciat que la majoria de plens d’aquesta legislatura s’han convocat tan sols amb el marge dos dies hàbils, sense tenir cap mena d'informació prèvia. Tot i que aquest termini és el mínim que estableix la llei, la CUP considera que és insuficient per poder llegir la documentació i poder preparar les seves preguntes i intervencions. La candidatura també ha afirmat que aquest termini s’ha incomplert en alguna ocasió, com en el ple d’aquest dijous dia 25 de maig, anunciat només amb un dia hàbil. El vocal del grup a la Junta de Veïns ha recordat que l’incompliment dels terminis suposa una infracció administrativa i és motiu de denúncia.

Pel que fa a l’accés a la documentació dels plens, aquest ha estat difícil al llarg de tota la legislatura a causa de les limitacions d’horaris per recollir la documentació física a l’oficina o per consultar-la in situ en cas que no es pogués entregar. A aquest fet cal afegir-hi que les demandes de documentació i informació es responen pràcticament sempre amb excuses i que els terminis de resposta són excessivament llargs o, directament, no es dóna resposta.

La candidatura rupturista celebra que, després de dos anys, la convocatòria del ple s'hagi penjat als taulers d’anuncis municipals, tal com porten demanant des del primer ple d’aquesta legislatura i tal com estableix el reglament. Tot i així, remarquen que aquesta mesura no és suficient per animar a la població a participar de la vida política del poble. Insten al govern a difondre la convocatòria per altres mitjans, com el pregó, amb el grup de whatsapp existent, i a convidar a la gent a assistir a les sessions.

En relació a les actes de les sessions plenàries, la CUP ha denunciat que aquestes no s’envien als vocals abans de deu dies, tal com estableix el reglament. Es queixen també del poc detall en el recull de les intervencions, que acostumen a reduir-se a un recull d'acords on queden reflectides les aportacions de l'oposició. En aquest sentit, el vocal de la CUP ha denunciat que no s’està complint la llei de transparència, que obliga a fer públiques les actes de les sessions plenàries, doncs l’última acta penjada a la web de l’EMD és d’abril de 2016. Des del grup municipal de la CUP també s’han detectat alguns errors en l’elaboració de l’ordre del dia o en el funcionament de les convocatòries urgents, que ja han posat de manifest en el mateix ple.

Per últim, des de la CUP afirmen que són conscients de la dinàmica particular d’un poble de les dimensions de Picamoixons i de la naturalesa del seu òrgan de govern, una Junta de Veïnes com a EMD de Valls. Tot i així, declaren que aquesta situació no eximeix al govern de complir la legislació vigent ni al grup municipal de la CUP d’exercir com a oposició. Tot i que de moment no es plantegen emprendre mesures legals, volen fer un toc d’atenció a l’equip de govern, al secretari municipal i a l’Ajuntament de Valls com a responsable subsidiari d’aquestes irregularitats.

D'altra banda, la formació independentista ha denunciat que la majoria de plens d’aquesta legislatura s’han convocat tan sols amb el marge dos dies hàbils, sense tenir cap mena d'informació prèvia. Tot i que aquest termini és el mínim que estableix la llei, la CUP considera que és insuficient per poder llegir la documentació i poder preparar les seves preguntes i intervencions.