La CUP aposta per les polítiques socials i pel Centre Cívic al Barri Antic al pressupost del 2018

Per la formació l’equipament permetria donar servei a tots els col·lectius des de la petita infància fins a la gent gran

La Crida per Valls-CUP ha presentat un total de 127 al·legacions a la proposta de pressupost pel 2018 feta per l’equip de govern municipal. En línies generals, aquestes al·legacions pretenen redreçar la política aplicada fins ara per l’equip de govern i apostar d’una forma molt més clara per les polítiques socials i les polítiques a les persones. En aquest sentit, destaquen els increments a l’àrea de serveis a les persones i l’aposta de la formació independentista per la construcció del Centre Cívic al Barri Antic. Aquest equipament serviria per dinamitzar el centre històric i permetria incloure col·lectius que fins ara no compten amb un espai municipal.

Pel que fa a l’Àrea de Cultura, la Crida per Valls-CUP aposta per l’increment d’activitat de la Fundació de la Candela i la dinamització de la Biblioteca Carles Cardó, incrementant les seves partides i aprofitant la dinàmica del centenari de la Biblioteca Popular. Pel que fa a la Xarxa de Cultura, la candidatura rupturista disminueix l’aportació que hi fa l’Ajuntament. Tot i aquesta disminució, que procedeix bàsicament de les partides de comunicació, la formació considera que algunes partides de la Xarxa de Cultura com els ajuts a les entitats s’haurien d’incrementar.

Sobre Participació i Igualtat, la formació considerada indispensable dotar de personal l’àrea. En aquest sentit, aposten per la contractació d’un tècnic d’igualtat i d’un tècnic de participació. També en vinculació amb la participació, la candidatura canviaria el sentit del Programa de Participació, actualment externalitzat, i apostaria per un Pla de Desenvolupament de la Participació real.

Pel que fa a Comerç i Turisme, la Crida per Valls-CUP també considera necessari contractar una figura tècnica, que s’hauria d’acompanyar de l’elaboració d’un Pla de Comerç per dotar d’aquesta àrea d’una planificació a mig i llarg termini.

En referència a Empresa i Ocupació, la formació aposta per dotar suficientment la partida destinada a les mesures anticrisi del consell econòmic i social i per incrementar l’aportació de l’Ajuntament a Vallsgenera, entitat que gestiona gran part dels programes d’ocupabilitat i formació i que està clarament precaritzada.

Sobre Ensenyament, Joventut i Acció Cívica, la Crida per Valls-CUP considera que s’haurien de desplegar polítiques educatives de ciutat i, en aquest sentit, aposten pel desplegament d’un Pla Educatiu de Ciutat. Pel que fa a les polítiques de joventut, proposen estabilitzar la figura del tècnic (actualment AODL) i incrementar partides com el Programa de Joves per revertir algunes de les dades extretes del Pla Local de Joventut, com que el 70% dels joves diguin que no volen viure a Valls. La candidatura també aposta per començar a redactar un Pla d’estudis musicals per integrar l’Escola Municipal de Música amb altres espais d’oferta formativa.

Pel que fa a Benestar Social, la formació anticapitalista n’incrementa diverses partides, com l’ajut a domicili, l’habitatge social o el programa de família. En aquest àmbit, la CUP també aposta per crear noves formes d’intervenció social a través dels Plans de desenvolupament comunitaris, una eina per implicar la ciutadania i dinamitzar els barris.

En quant a l’Àrea de Serveis Interns i Transparència, l’aposta principal de la Crida per Valls-CUP és la municipalització del servei de ràdio en línia i el treball amb la banca ètica.

En relació a l’Àrea de Territori i Habitatge, la candidatura insisteix en la necessitat de crear una plaça de tècnic que alliberi una àrea sobrecarregada de projectes vitals per la ciutat, com el Pla Especial de Torrents o el POUM, i aposti per projectes oblidats per la falta de personal com la disciplina urbanística. Un altre dels aspectes a destacar és la gestió dels residus domèstics i industrials, la neteja viària i el manteniment de parcs i jardins. La formació aposta per començar a revertir la mala gestió d’aquests serveis, lligats al macrocontacte amb la UTEValls, i com a pas previ a la seva municipalització incrementa les partides de Campanyes de serveis mediambientals i de control de serveis mediambientals. Un any més, la CUP també aposta per la recollida porta a porta al centre històric.

Per últim, la CUP aposta perquè sigui la Comissió de Patrimoni la que decideixi les inversions en recuperació patrimonial. Pel que fa a l’habitatge, incrementen en 200.000€ la partida d’adquisició i rehabilitació per millorar la situació del Barri Antic i incrementen les partides de subvencions a la rehabilitació i de subvencions a l’habitatge. També prioritzen projectes com la rehabilitació de Ca Padró, l’Escola de Música o la nova seu de la Policia Local.

En aquest sentit, destaquen els increments a l’àrea de serveis a les persones i l’aposta de la formació independentista per la construcció del Centre Cívic al Barri Antic. Aquest equipament serviria per dinamitzar el centre històric i permetria incloure col·lectius que fins ara no compten amb un espai municipal.