La Crida per Valls – CUP destina els diners del Ple Extraordinari al Correllengua

El passat dimarts 6 de setembre es va celebrar un Ple Extraordinari a l'Ajuntament de Valls. Habitualment, els Plens a la ciutat es duen a terme el darrer dilluns de mes. Però l'equip de govern va considerar que els temes a tractar no es podien esperar fins al dia 26 de setembre.

Per una banda hi havia la retirada dels títols honorífics que el dictador Francisco Franco i alguns dels personatges de l'època encara ostentaven. Però hi havia també una modificació del pressupost municipal per tal d’otorgar 500 € a l'organització del Correllengua.

Recordem que en el ple del passat 1 d'agost ERC es va fer enrere quan ja s'havia arribat a diversos acords: que l'aportació es fés a la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (els organitzadors nacionals) en lloc de fer-la directament a les entitats organitzadores de Valls; que l'ajuntament es comprometés a abonar a la CAL una quantitat sense determinar i via subvenció per l'organització del Correllengua del 2015 i del 2016; i que l'ajuntament es comprometés a crear una partida en els pressupostos del 2017 de 1.000 €, tal com es feia anteriorment a la desaparició dels convenis a entitats petites el 2012. Finalment, la introducció de la quantitat de 1000 € per part de la Crida per Valls – CUP va ser l'argument que va fer votar en contra a CiU i ERC.

Per la Crida per Valls – CUP aquesta assignació de 500 € per a l'organització del Correllengua és totalment insuficient, a més, els regidors i la regidora de la candidatura consideren vergonyós que es convoqui un Ple extraordinari, amb el cost a l'erari públic que això comporta, per a fer aquesta minsa i ridícula aportació.

Els regidors i la regidora de la Crida per Valls – CUP destinaran els diners rebuts per a aquest Ple a l'organització del Correllengua de l'Alt Camp. El valor total d’aquests diners és de 1300 € (dels quals són 300 € per l'assistència al Ple, per persona; 100 € d'assistència a la Comissió Informativa prèvia; i 300 € per l'assistència a la Junta de Portaveus prèvia). Quantitats que cobren tots els regidors i regidores del Ple, excepte els que tenen dedicació exclusiva.

Per tant, sense tenir en compte els sou del personal funcionari i la despesa energètica de llums i altres costs, dur a terme aquest Ple Extraordinari haurà costat a les arques municipals, aproximadament, uns 6.000 €.

Un Ple extraordinari de 6.000 € per a destinar 500 € a l'organització dels actes