AL•LEGACIONS PRESENTADES PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR A L’APROVACIÓ INICIAL DELS PRESSUPOSTOS

Sumari d’al·legacions1.-
Increments a les parties de despesa corrent del pressupost municipal 20102.-
Introducció de noves partides de despesa corrent al pressupost municipal 20103.-
Disminucions i eliminacions a les partides de despesa corrent del pressupostmunicipal
20104.- Noves
partides d’inversió a través del Pons Estatal d’Inversió Local 2010, previst en2.100.000€, i pendents d’incorporar
al pressupost 2010alegacions_cup_pressupost_2010