Notícies de Valls

La Crida per Valls-CUP ha presentat 110 al·legacions als pressupostos municipals, uns comptes que no són els seus però que amb aquestes esmenes servirien per començar a millorar les mancances que per la formació té la ciutat de Valls. En aquest sentit, la CUP contraposa els grans titulars de projectes dels quals després no se’n sap res més enfront de l’abandonament que per la formació tenen les polítiques amb més incidència social.

Francesc Martinell va criticar la falta de rigor en el contingut. Així, el regidor exposa que la diagnosi que recull el document és poc aprofundida i molt generalista. No focalitza en els àmbits principals on cal incidir, per l’acumulació de necessitats que es detecten.

A més, la formació alerta del risc que suposa enderrocar les cases de la muralla de Sant Francesc sense tenir en compte quina intervenció de conservació d’aquest element es durà a terme. Així, i veient que l’Ajuntament de Valls té previst executar aquesta intervenció durant el proper any, la formació planteja una partida extra de més de 30.000 euros per l’estudi i protecció en el moment de l’enderroc de les cases de la muralla de Sant Francesc.

La candidatura independentista, davant l'increment d'un 5% del preu de pagament d'algunes zones blaves així com l'establiment d'algunes noves zones de pagament que ha aprovat l'equip de govern, ha presentat al·legacions per tal que no es duguin a terme.

La CUP acompanya la moció amb un informe realitzat per un arquitècte tècnic, basat en unes recomanacions fetes pel col·lectiu d'arxivers.

Des de la CUP es fa una crida a respectar la sobirania municipal i obrir els Ajuntaments, ja que no reconeixen ni la constitució ni l’estat espanyol com a marc jurídic propi. La Constitució és hereva d’un règim franquista i va ser feta amb un pacte de silencis i renúncies.

Pàgines