Notícies de Valls

Tal com ho denuncia la campanya Desmilitaritzem l'Educació, els principis de l'exèrcit s'oposen als de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que en el marc constitucional i estatutari assenyalen en l'educació els principis de transmissió i consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i alhora, del foment de la pau i el respecte dels drets humans.

Davant d´aquesta greu situació els dos Consellers van preguntar demanar responsabilitats a l´equip de govern i al gerent, i van demanar explicacions sobre per què es produïen aquestes situacions. La resposta va ser que per motius tècnics no es van poder pagar les nòmines a una part de la plantilla, sense assumir-ne cap responsabilitat.

La Crida per Valls-CUP disminueix la partida destinada a les Decennals 2021 i insta al govern a debatre sobre el model d'aquesta festa i el model cultural a la ciutat.

Els acords assolits unànimement són: Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. La signatura d'un conveni de col·laboració amb l’Organisme coordinador de la Generalitat de Catalunya en base l'article 8 de la Llei 11/2014 en el moment de la seva creació, i col·laborar mentrestant amb el Departament de Benestar i l’àrea encarregada de desplegar la llei.

En el Ple de l'Ajuntament de Valls que va celebrar-se ahir, havia d'haver-se debatut i votat una moció presentada per la Crida per Valls CUP on es demanava la redacció d'un Reglament de funcionament per a la biblioteca pública Carles Cardó i que aquest procés fos participatiu.

La nit de Nadal l'Alan, un noi de 17 anys i transexuals, que havia aconseguit que un jutge li permetés modificar el seu DNI, es va suicidar perquè no va poder soportar la pressió social. La CV-CUP desconeixen si a Valls hi ha persones amb situacions similars, el que diuen que està clar es que a nivell municipal no hi ha les eines suficients i apropiades per ajudar-los.

Catalunya es troba en una situació d'emergència social que no té precedents en la seva història recent. Des de l’any 2008 s'han generalitzat i diversificat les formes de pobresa i exclusió social, fenomen que afecta gairebé un 30% de la població catalana, i han augmentat considerablement les desigualtats socials.

Actualment, la biblioteca no té per escrit el seu Reglament de règim intern ni tampoc la corresponent normativa. Això provoca que s'estiguin aplicant una sèrie de normes no escrites. Les bibliotecàries es veuen obligades a aplicar “el costum” o la seva pròpia percepció de les situacións per a acceptar-les o no.

Pàgines