Notícies de Valls

Per una banda, la situació de l'Escola Municipal de Música Robert Gerard és precària i cal buscar-hi una solució. Les instal·lacions fa temps que s'han quedat petites i cal una nova ubicació. Encara no fa un any que l'Ajuntament de Valls anunciava l'adquisició i reforma de Ca Padró per a traslladar-hi l'Escola de Música. Ara el govern es fa enrere i no posa sobre la taula cap alternativa.

La direcció de l'empresa s'ha avingut a enviar a partir d'ara tota la documentació de l'informe i memòria de gestió anual prèviament a la celebració del Consell d'Administració que l'ha d'aprovar, ja que actualment només se n'envia un resum de comptes i els membres del Consell ho aproven sense haver-ne llegit les conclusions.

L'exposició va començar explicant que un 60% del pressupost de la Generalitat de Catalunya és destina a sanitat. Dins d'aquest percentatge hi ha moltes empreses privades entorn del negoci de la salut: càterings, neteja, bugadaria, o fins i tot sofàs per als acompanyants. Altres sistemes de privatització són la Creació de Consorcis i la instauració de Plans funionals, com els que tenim a Santa Tecla.

Al mes de Gener passat es va instaurar definitivament el nou model de distribució del SEM, un nou model que es va començar a implementar el Novembre de 2015 a Lleida i que ha finalitzat aquest Gener passat a la província de Barcelona. L’aplicació d’aquest model ha suposat el concurs públic més gran de la legislatura, amb un cost de 214 milions d’euros a l’any durant deu anys.

En Jordi Martí Font, actual regidor a l'Ajuntament de Tarragona, va explicar que el municipalisme que tenim s'ha construït a base d'experiències, però no hi ha una teoria prèvia, ni una genealogia clara.

14 de gener de 1939, corredisses, les tropes franquistes ja són aquí, “los valientes cruzados de Dios y la Patria entraban en Valls a las diez de la mañana...”, els acompanyen nazis alemanys i feixistes italians. Immediatament els ocupants imposen el seu ordre amb l'ajuda dels col·laboracionistes locals. Personatges indispensables per entendre la repressió i l'assentament del règim.

Avui la participació ciutadana s’ha normalitzat i sistematitzat mitjançant la posada en marxa de processos participatius, dirigits i tutelats per professionals de l’especialitat, la finalitat fonamental dels quals és recollir les opinions i impressions de la població respecte d’una acció de govern prèviament dissenyada.

Malauradament el país encara arrossega un comportament temorós, heretat de la dictadura i la transició, on la crítica social és molt feble, i això es veu representant també en la cultura i les arts, espais on el fet de qüestionar-se el món i la pròpia societat hauria de ser la normalitat és l'excepció.

L'autoritat de l'Estat descansa sobre la suposició del fet que la ciutadania és per essència un/a adolescent incompetent i poc raonable, els assumptes de la qual han de ser conduits per professionals. Nosaltres entenem el municipalisme donant per fet justament el contrari. Considerem a cada ciutadà i ciutadana potencialment prou competent i raonable com per a participar directament de la política democràtica*.

L'escrit recorda que el primer acord de la moció diu: «Aprofitar la data del 14 d'abril, dia en què Francesc Macià va proclamar la República Catalana, per fer un homenatge a totes les persones que van morir per defensar-la. També, a totes les persones que van veure's obligades a exiliar-se per escapar de la guerra i a les que van patir l'exili interior.

Pàgines