Notícies de Valls

El ple de l’Ajuntament de Valls d’aquest dimarts, dia 27 de juny, va aprovar per unanimitat una moció presentada per la Crida per Valls-CUP que demanava «la implementació de la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs».

La paraula està de moda i a Valls, que som així de xulos, no podem quedar-nos enrere. Agafada amb el concepte originari, el significat es refereix a com un territori / espai degradat es rehabilita / es reconstrueix i provoca un cost major per les persones que hi vivien, tant que els obliga a desallotjar l’espai i aquest l’ocupa una nova classe social, normalment de poder adquisitiu més alt.

Des de l’any 2006 que l’inici de la Festa Major de Sant Joan a Valls ve marcat pel reconeixement a la trajectòria festiva, rebatejat darrerament com a Santjoaner. Aquest títol serveix per homenatjar persones que al llarg de la seva vida han fet una aportació transcendental, destacada, a la nostra festa major.

La Crida per Valls-CUP ha publicat, tal com ja va fer la setmana passada amb la partida de «Comunicació Institucional», les dades del pressupost executat durant l’any 2016 de la partida de «Protocol» de l’Ajuntament de Valls. Del total de 61.179,79€ d’aquesta partida, destaquen la presència, una vegada més, de Promicsa, amb 13.430,01€ (el 21,95% del total) i de Publipress Media, SLU, amb 5.819,50€ (el 9,51%).

La Crida per Valls-CUP ha fet públiques aquesta tarda les dades del pressupost executat durant l’any 2016 de la partida de «Comunicació institucional» de l’Ajuntament de Valls. Simulant un sorteig a les xarxes socials, la candidatura rupturista ha volgut destacar les tres empreses que més percentatge del pressupost han rebut durant l’any 2016. Així, doncs, del total de 94.611,30€ d’aquesta partida, destaquen El Vallenc, SL amb 19.878,64 (el 21%), Edicions Valls Comunicació, SL amb 24.100,80€ (el 25%) i Promicsa amb 25.307,40€ (el 26%).

El ple de l’EMD de Picamoixons del passat 25 de maig va comptar amb 7 mocions presentades pel grup municipal de la CUP. Una de les que el ple va aprovar demanava la instal·lació de cartelleres públiques a les places i carrers de Picamoixons. La candidatura rupturista argumentava que, tot i que l’ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus de Valls, aplicable també a Picamoixons, estableix que només es poden col·locar o enganxar cartells i adhesius als espais habilitats a tal efecte, al terme de Picamoixons no hi ha cap espai habilitat.

El ple de dilluns, dia 29 de maig, va aprovar, amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC, PP i Compromís per Valls i l’abstenció de la CUP, el III Pla d’Igualtat i Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Valls. La candidatura rupturista va optar per l’abstenció, entre altres motius, perquè troba aquest Pla insuficient.

Després de reiterades queixes i demandes a l'equip de govern, la CUP de Picamoixons, a través del seu portaveu, ha fet públiques tot un seguit d'irregularitats i defectes de funcionament que dificulten la seva tasca com a oposició. Aquestes irregularitats afecten els terminis de les convocatòries, el funcionament dels plens o l’anunci de convocatòries i actes, entre altres.

El govern de Valls va presentar, el darrer dimecres dia 10 de maig, els set projectes entre els quals els ciutadans podran escollir per executar amb la partida de pressupostos participatius de l’any 2017.

El ple municipal de l’Ajuntament de Valls d’aquest dilluns, dia 24 d’abril, va aprovar per unanimitat una moció presentada per la Crida per Valls-CUP que instava l’Ajuntament de Valls a redactar un Protocol contra les agressions masclistes als grans esdeveniments d’oci o festius de Valls.

Pàgines