SI ELS MERCATS PASSEN HORES BAIXES... VITAMINA CUP!
Una ciutat sense comerç, no és ciutat. Tot sembla indicar que a Valls ningú està prenent consciència que les activitats comercials desenvolupades al carrer  representen bona part de la vida quotidiana de les persones. Valls corre el perill de perdre la seva vida urbana, precisament per culpa d’haver optat per un model de ciutat basat en la urbanització de baixa densitat creant perifèries allunyades, que porta implícit el comerç en àrees comercials a peu de carretera. S’està apostant per matar l’essència de la ciutat: els mercats i les botigues com un espai de convivència i d’interacció social. La CUP, pel contrari, fa una aposta pel comerç com essència de la ciutat i de la vida quotidiana de les persones. I, per tant, ens mostrem en contra de l’expansió difusa de la ciutat, ja que aquesta va en contra del comerç de proximitat i de carrer. En aquest sentit, la crisis comercial del centre històric de Valls n’és un clar exemple, en el moment en que el comerç ha deixat el barri, aquest espai, el centre històric de la ciutat, ha deixat de ser un espai per a la quotidianeitat de les persones. Davant d’aquest panorama és impossible poder engendrar estratègies de protecció del patrimoni perquè les persones han deixat d’apropiar-se de l’espai. És en aquest sentit que el manteniment de l’estructura comercial del centre històric de Valls va més enllà de l’activitat econòmica en si, sinó que s’estableix com una eficient política transversal de protecció i manteniment de la vida al barri antic de valls.La CUP és plenament conscient que el mercat de la verdura i de la fruita, els dimecres i dissabtes, ha passat a ser casi la única activitat amb capacitat d’atraure població resident més enllà del barri antic. El mercat és, doncs, una de les claus per la protecció del barri i de Valls en el seu conjunt. Durant 4 anys no hem vist cap intent, per part del govern municipal, de promoció del mercat de la verdura; al contrari, n’hem hagut de veure la seva progressiva desaparició.En el mateix sentit, el proper govern municipal haurà de ser el que trobi una solució davant la  crisi del Mercat Central. Som conscients que no és un procés fàcil, però no hem de perdre la perspectiva que arreu de Catalunya, els mercats centrals o municipals estan sent modernitzats i repensats i que els resultats són un èxit. Valls necessita un mercat Central actiu i atractiu, però per això cal que propietaris i Ajuntament defineixin un pla conjunt per a la revitalització d’un equipament comercial que arreu està generant xarxa comercial, relacions humanes, comoditat i qualitat de vida. En molts casos, s’han definit model comercials mixtos dintre els mercats, per exemple posant-hi un supermercat que no pugui vendre producte fresc. En el futur, quan haguem optat definitivament per urbanitzar els buits urbans que hi ha encara a banda i banda de la carretera de Montblanc, el Mercat Central esdevindrà l’equipament rincipal per vertebrar socialment tota aquella zona.A la CUP ho tenim clar, però ens preocupa veure que últimament es parla massa de la necessitat de crear un polígon terciari a Valls, és a dir, una zona d’oci i consum perifèrica. Qui aposti per aquest tipus d’equipaments ha de tenir en compte que el seu impacte pot ser elevadíssim per  una ciutat de les dimensions de Valls, de ben segur que desnaturalitzarà bona part de les estratègies encaminades a que la gent torni a comprar al centre històric, restant encara més vida  al ciutat. Els mercats de Valls necessiten vitamines! Vitamina CUP!