L'Ajuntament rebutjarà públicament els articles del Sr. Correal

Arran de l'article d'opinió «Sí és sí, o no» del Sr. Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, en el que banalitza les campanyes que s'han dut a terme des de diferents ajuntaments del Camp contra el sexisme en l’oci nocturn, la Crida per Valls-CUP va presentar una moció on explicita que considera d'especial gravetat la banalització d'aquestes campanyes contra les agressions sexistes en espais d’oci, tenint en compte les diferents agressions registrades en esdeveniment públics i festes populars arreu de l’Estat espanyol en les darreres setmanes.

La gravetat de l'article de Josep Ramon Correal rau en que encoratja els joves a assetjar, afirmant que el «no és que potser sí», un qüestionament clar de la consigna feminista «no és no», que és el principi bàsic al respecte de qualsevol persona.

Tot i que el sr. Josep Ramon Correal feu un intent d'esmenar l'article al dia següent, la seva disculpa era, en el millor dels casos, insuficient. El Sr. Correal es disculpava perquè una amiga li havia dit que millor que ho fes, no perquè s'ho cregui ni perquè hagi valorat la magnitud de les seves paraules. I així ho va demostrar, dies més tard, publicant un tercer artícle titulat «61 nos» on explica que un amic seu va escriure 61 cartes romàntiques fins aconseguir el Sí de la que ara és la seva senyora.

La triologia d'articles fa pensar que el Sr. Correal es burla obertament d'una problemàtica que en cap cas és menor i que ja suma més de 100 dones mortes en tot l'Estat espanyol.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Valls va acordar fer pública la seva desaprovació en referència als articles del sr. Correal, instar al Diari de Tarragona a esmenar de manera inequívoca l'opinió que el seu director transmet a través dels seus articles. En el cas que el Diari de Tarragona no esmeni aquestes opinions de manera inequívoca, l'Ajuntament de Valls es compromet a no contractar més publicitat en aquest mitjà ni a renovar les subscripcions que té contractades actualment.

NO és sempre NO, i caldrà una esmena inequívoca del Diari de Tarragona

.