L’Ajuntament de Valls treballarà per gravar les distribuïdores energètiques que no donen servei a Valls

El plenari municipal també va aprovar una modificació del PGOU per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic

El ple de l’Ajuntament de Valls d’aquest dimarts, dia 27 de juny, va aprovar per unanimitat una moció presentada per la Crida per Valls-CUP que demanava «la implementació de la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs».

Durant la seva intervenció, la regidora Paloma Vicente va remarcar que es demanava implementar aquesta nova taxa, que afectaria aquelles empreses distribuïdores amb torres, cablejat o altres elements de distribució que es trobessin al terme municipal de Valls, però que no hi donessin servei. La Crida per Valls-CUP considera que l’aprofitament i la privatització de l’espai públic o comú que fan aquestes empreses s’ha de veure gravat per tal que contribueixin als pressupostos municipals. Per altra banda, la candidatura rupturista veu aquestes línies de distribució com la mostra d’un model energètic caduc «que s’hauria d’anar substituint per un model de producció pròxima i d’autoproducció d’energia».

Durant la seva exposició, la regidora cupaire també va recordar les dificultats que s’havien trobat altres ajuntaments que havien volgut aplicar aquesta taxa. En paraules de Paloma Vicente, aquest fet «posa de relleu, una vegada més, la connivència entre els poders privats i els poders públics i la justícia de l’estat espanyol». Unes dificultats que, gràcies a la persistència i a la lluita d’aquests ajuntaments pioners, s’han vist superades, aconseguint el dictamen favorable d’aquestes taxes per part del Tribunal Suprem.

Per altra banda, el ple de l’Ajuntament de Valls va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Valls per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic. La figura de l’habitatge dotacional públic ha de permetre a l’Ajuntament actuar com a promotor d’edificis destinats a equipaments municipals o a habitatge social.

Aquesta demanda, que estava continguda al POUM, feia temps que es feia per part de la CUP, que considera que «la intervenció pública és cabdal per solucionar una part de les problemàtiques que pateix un centre malauradament tan degradat com el nostre». Tot i així, la formació independentista considera que aquesta mesura arriba tard i que s’hauria pogut començar a treballar molt abans, tenint en compte que ja es tenien clares les línies estratègiques a seguir en l’àmbit de l’habitatge.

Un dels aspectes que la candidatura considera més positius és el fet que la propietat dels habitatges o equipaments realitzats amb aquesta eina és sempre municipal, sense donar lloc a l’especulació que pot generar l’entrada al mercat.

Per últim, la regidora Paloma Vicente va aprofitar la seva intervenció per tornar a demanar a l’equip de govern que es plantegi l’opció d’implementar la masoveria urbana i la rehabilitació d’habitatges vinculats a plans d’ocupació municipals, mesures incloses al Pla Local d’Habitatge i descartades pel govern.

La Crida per Valls-CUP considera que l’aprofitament i la privatització de l’espai públic o comú que fan aquestes empreses s’ha de veure gravat per tal que contribueixin als pressupostos municipals.