La CUP veu insuficient el Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social

La Crida per Valls – CUP considera que el Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social (PLICS), tot i no ser un document només de l'Ajuntament, és aquest qui l'impulsa i el dinamitza, i per tant, és responsable directe del seu resultat.

Francesc Martinell va criticar la falta de rigor en el contingut. Així, el regidor exposa que la diagnosi que recull el document és poc aprofundida i molt generalista. No focalitza en els àmbits principals on cal incidir, per l’acumulació de necessitats que es detecten. Tot i això, al consistori hi ha tècnics molt ben capacitats per a dur a terme un treball de diagnosi més ambiciós i que posés unes bases sòlides per orientar la implementació del Pla.

La CUP va criticar durament el fet que el Pla d’Inclusió i Cohesió Social no contingui cap calendarització ni tampoc cap estimació pressupostària. No hi ha marcats els indicadors que es tindran en compte a l’hora de monitoritzar el procés d'execució i avaluació dels programes ni conèixer-ne l’impacte o eficàcia de les actuacions. Tots aquestes mancances van ser titllades pel regidor cupaire d’una falta de rigor que cal subsanar.

En el procés d’elaboració hi han participat moltes entitats a qui la candidatura va voler agrair l'esforç i la feina. Però va lamentar que el document es redueixi a un catàleg de recursos i accions ja existents o a una declaració d’intencions. La CUP creu que s’ha perdut l’oportunitat de crear una xarxa potent entre les entitats de Valls, la possibilitat de fer un procés participatiu real que hagués donat com a fruit un Pla Local molt més rigorós que assentés les bases d’una xarxa potent i eficaç i d’unes actuacions compromeses que permetin incidir realment en les mancances de cohesió i inclusió del municipi.

La CUP va argumentar la seva abstenció reconeixent que aquest PLICS és més del què hi havia fins ara i que, consideraven la seva existència com una eina imprescindible per la ciutat, però demana a l’equip de govern que comenci a millorar-lo.

La CUP va criticar durament el fet que el Pla d’Inclusió i Cohesió Social no contingui cap calendarització ni tampoc cap estimació pressupostària.