La CUP titlla de «broma de mal gust» la convocatòria del Ple extraordinari

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Valls va convocar un Ple Extraordinari i d’Urgència 4 dies després de que se celebrés el Ple ordinari del mes d’octubre

Paloma Vicente, regidora per la Crida per Valls-CUP va criticar durament el cost que te convocar plens extraordinàris i urgents per a les arques públiques i ho va titllar de «broma de mal gust». La CUP no enten perquè aquesta aprovació incial de la modificació urbanística no podia esperar-se al Ple Ordinari de Novembre, previst el proper dia 28.

La regidora va recordar que el Pla d’Ordenació Municipal vigent és el de l’any 1988, tot i que tenim l’aprovació inicial del POUM de data 7 de febrer de 2014 i tenim vençut el termini de suspensió de llicències des del dia 8 de març de 2016.

La Crida per Valls-CUP no està en contra de la reparcelació proposada, considera que l’oferta de parcel·les industrials, permetent parcel·les de mida inferior a les projectades quan això no repercuteixi en la mida de la zona destinada a aquest ús ni en l’index d’edificabilitat és correcte. També veu amb bons ulls que s’accelerin els tràmits per a l’adeqüació de la depuració de les aigües industrials del Polígon. Vicente va dir que no veien clar que l’aportació de 390.000 € de l’INCASOL per a la depuradora hagi d’anar lligat a la modificació d’un projecte urbanístic.

La CUP va insistir en demanar que s’acceleri la tramitació del POUM i del Pla Especial de Torrents, pendents encara d’aprovació.

Demanen que s'acceleri l’aprovació del POUM i el Pla Especial de Torrents