La CUP reitera la necessitat d’aplicar criteris de renda a les ordenances fiscals

La candidatura celebra que el govern incorpori mesures que proposaven a les seves al·legacions

El ple celebrat aquest dilluns, dia 31 de juliol, va aprovar, entre altres punts, la modificació de l’ordenança fiscal número 23 Reguladora de la taxa de transport públic de viatgers. Aquesta modificació suposa una ampliació dels beneficiaris del sistema de tarificació social a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, a les persones menors de 18 anys membres de famílies nombroses i a les persones menors de 18 anys membres de famílies monoparentals. La Crida per Valls-CUP va celebrar, en la seva intervenció, que es tinguessin en compte aquests col·lectius, tal com la formació havia demanat amb l’anterior ampliació del sistema de tarificació social. No obstant això, la candidatura rupturista considera que l’exempció de preus ha de ser per criteris de renda. En paraules del regidor Jordi Robert, «si la funció d’aquesta exempció és la redistribució de la riquesa» és indispensable que s’apliquin criteris de renda. Per aquests motius, la Crida per Valls-CUP es va abstenir.

Un dels altres punts del ple va ser l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica i de les vibracions al terme municipal de Valls i del Mapa de Capacitat Acústica. En primer lloc, la regidora Paloma Vicente va destacar que es tractava d’un document normatiu de caràcter molt tècnic que creia necessari. No obstant això, algunes parts del redactat no havien quedat prou clares i podien suposar subjectivitats en la seva aplicació. És el cas, per exemple, del mercat de verdura o de les activitats organitzades per entitats. Així, doncs, la formació independentista també va apostar per l’abstenció.

En paraules del regidor Jordi Robert, «si la funció d’aquesta exempció és la redistribució de la riquesa» és indispensable que s’apliquin criteris de renda.