LA CUP demana un estudi més exhaustiu dels honors que no s'han retirat

Ahir es va celebrar Ple Extraordinari per a tractar la retirada d'honors concedits a Franco i a altres personatges durant la dictadura. També una modificació pressupostària.

La retirada dels títols honorífics que Franco ostentava, entre ells el d'Alcalde Perpetu, s'han revocat per unanimitat en el Ple. I s'ha aprovat per majoria la retirada dels Títols honorífics d'altres personatges que van rebre condecoracions durant la dictadura. La Crida per Valls – CUP ha demanat insistentment un estudi més acurat de totes les persones que han estat excloses d'aquest llistat, que es basava en un dictamen elaborat per l'Institut d'Estudis Vallencs.

La Sra. Vicente ha demanat que es dediqui «més temps i esforç econòmic», si cal, a la revisió d'aquests títols, atès que ara estem vivint un moment prou important i és oportú fer-ne la revisió a fons. La revisió que s'ha fet ara ha vingut determinada per si els títols eren o no supramunicipals. Des de la CUP creuen que la realitat històrica i política del moment fa necessari una revisió de la resta de títols que l'IEV no va incloure en el seu llistat i que, per tant, ahir no van ser retirats.

També ha remarcat la importància que en un Ple com el que ahir es celebrava, s'ha d'aprofitar per a valorar la feina que realitza l'Arxiu Municipal de Valls. És gràcies als arxius que tota la informació que avui estem realitzant –com a mínim una part-- no seria fàcil de consultar. Ha insistit en què si la documentació no està ben analitzada, no podem explicar la història. I ha remarcat la importància de dotar a aquest arxiu de l'espai i els recursos necessaris perquè puguin desenvolupar bé la tasca que els hi ha estat encomanda

Des de la CUP creuen que la realitat històrica i política del moment fa necessari una revisió de la resta de títols que l'IEV no va incloure en el seu llistat i que, per tant, ahir no van ser retirats.