La CUP demana prioritzar el sanejament en les inversions als torrents

La formació celebra que el govern assumeixi la proposta llargament reivindicada d'un centre d'interpretació dels torrents, però alerta que res d'això serà possible sense l'aprovació final d'un POUM que segueix inexplicablement encallat.

 

La CUP denuncia que el govern torna a actuar unilateralment, prescindint dels espais de consens que hi havia per definir el pla especial de torrents. Per la CUP, el govern torna a fer anuncis de cara a la galeria, començant la casa per la finestra i prioritzant aquelles accions de lluïment, abans de resoldre les necessitats urgents definides al pla especial de torrents. No sabem res sobre el calendari d'obtenció de sòl a la llera dels torrents ni del pressupost plurianual pactat, no sabem res tampoc de calendari ni pressupost de les obres pel canvi d'ubicació de col·lectors, ni del soterrament de la línia elèctrica que passa pels torrents, ni de les actuacions prioritàries de recuperació natural i patrimonial dels torrents. Sense resoldre les prioritats que es van consensuar com a ciutat, aquest centre d'interpretació dels torrents només podrà interpretar la degradació i oblit que el torrents han patit.

 

La CUP reclama un centre d'interpretació dels torrents des del 2007, amb la premissa que el seu futur està estretament lligat a una tasca constant de sensibilització de la població. Així, la Crida per Valls-CUP va incorporar al programa electoral de 2015 la proposta de rehabilitar l'Hort de la Bandereta per a ubicar-hi aquesta infraestructura i començar un projecte d'horts urbans. Sense entrar en la concreció de l'espai però, la Crida per Valls demana que cal aprofitar la creació d'aquest centre per recuperar algun espai emblemàtic i patrimonial dels torrents, ja que aquest també és un objectiu del Pla Especial.

 

La CUP, que celebra la iniciativa del govern de recerca de finançament per començar a aplicar el Pla de Torrents, recorda que en l'acord amb el govern per a l'aprovació inicial del POUM s'hi va poder concretar, a banda de la tramitació del Pla especial urbanístic dels torrents de Valls, un projecte tècnic que ha de permetre treure els col·lectors de les lleres, una calendarització de les actuacions i una aportació directa dels pressupostos de l'Ajuntament per no haver d'esperar a l'aprofitament mitjà del desenvolupament urbà.

També creu essencial coordinar i calendaritzar les actuacions als torrents amb les del Pla Especial de Sanejament al què el govern també es va comprometre amb la CUP. Aquest segon Pla contempla una solució no només pels col·lectors sinó per a tot el sistema de depuració, inclosa la construcció de la nova depuradora del Polígon Industrial, que ja compta amb els 400.000€ que l'empresa gestora de l'aigua ha d'aportar per contracte. Per la CUP totes aquestes fonts de finançament haurien de fer possible l'aplicació complerta del Pla de Torrents, sense eliminar cap de les actuacions  del Pla i fent-les amb l'ordre i priorització correcta, ja que no tindria sentit començar amb els treballs de rehabilitació natural i d'ús de les persones sense haver solucionat abans el sanejament de les aigües.

 

Finalment, la CUP recorda que l'aprovació del POUM segueix encallada inexplicablement i ja suma anys de retard. Per tant, també està encallada l'execució del Pla Especial de Torrents.

 

 

Més informació:

L'estat actual dels torrents i crònica del procés seguit fins arribar al Pla Especial: http://valls.cup.cat/noticia/la-crida-valls-cup-denuncia-lestat-dels-torrents-i-demana-contundencia-en-el-pla-especial

 

 

Denuncia que el govern prescindeixi del consens i prioritzi el lluïment davant de les actuacions urgents als torrents.  També aposta perquè el Centre d'Interpretació recuperi patrimoni