La Crida per Valls - CUP demana que les grans empreses paguin més

Proposa diferenciar l'IBI residencial del no residencial per fer pagar més IBI a les grans empreses amb seu o delegació a Valls >> Modificant l’IAE, introduint un coeficient de situació també permetria cobrar més a aquestes grans empreses

La candidatura independentista considera que l’esforç de molts ciutadans per un costat i autònoms i petites empreses per l'altra, no ha estat, proporcionalment, gens comparable amb l’esforç que han fet grans empreses de capital català i no català. Aquesta injustícia, que és palpable i que el sistema ha permès a tots els nivells –europeu, estatal, autonòmic- a la nostra ciutat també s’ha donat en aquelles grans empreses que tenen totalment o parcial la seva activitat a la nostra ciutat. Així, en els últims anys fins i tot s’ha arribat a subvencionar l’IBI de grans empreses perquè vinguessin aquí Valls, enlloc de potenciar un altre tipus de desenvolupament econòmic més lligat al territori i al valor afegit que té aquest.

La Crida per Valls – CUP ha estat en els últims anys proposant la introducció d’un recàrrec en les grans empreses que havien fet reducció de personal perquè entenia que havia de pagar pel cost social que havia provocat acomiadant persones tot i encara tenir beneficis. Pel 2017, seguint en una línia semblant, es proposa modificar l’estructura de l’Impost de Béns Immobles i l’Impost d’Activitats Econòmiques de grans empreses que tenen seu / delegació / establiment a la nostra ciutat (cal pensar en grans entitats bancàries, grans supermercats, grans empreses amb seu logística o productiva al polígon industrial). Modificant aquests dos impostos, la CUP creu que aquestes empreses pagarien més, l’ajuntament recaptaria més diners i podria decidir entre destinar aquest superàvit a serveis públics o prestacions socials per les persones més desafavorides o també plantejar-se destinar-ho a baixar el tipus de gravamen a famílies que no poden pagar precisament impostos com l’IBI o altres taxes per l’ús de serveis públics. Cal assenyalar que aquestes dues modificacions que es proposen són perfectament legals i possibles; municipis com el de Cerdanyola del Vallès ja l’estan aplicant.

Finalment, el grup municipal independentista continua insistint en establir una ordenança perquè aquelles entitats financeres que tenen el seu dispensador o caixer automàtic a la façana (i que, per tant, els clients utilitzin l’espai públic per fer-ne ús) paguin per aquest ús que faran els seus clients de, en aquest cas, el tros de la vorera. Aquest article de l’ordenança és també molt usada en molts municipis.

La Crida per Valls – CUP espera que l’equip de govern, ara que el composa un grup municipal que es defineix com d’esquerres, sigui sensible a la demanda social expressada últimament a través del Centre d’Estudis d’Opinió, en què dibuixa que més del 75% de la població catalana demana que qui tingui més, pagui més; i si és el cas de les empreses, d’entitats jurídiques amb poder adquisitiu, cal que a la nostra ciutat paguin més.

En els últims anys fins i tot s’ha arribat a subvencionar l’IBI de grans empreses perquè vinguessin aquí Valls, enlloc de potenciar un altre tipus de desenvolupament econòmic més lligat al territori i al valor afegit que té aquest.