Contra la simbologia feixista present a la via pública


Proposta de Revisió General de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de Valls dedicats a personatges i institucions franquistes, feixistes i militaristes. El proper dijous 17 de maig a les 6 de la tarda, la CUP, juntament amb la AJV, entraran per registre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, una petició de revisió de noms de carrers, equipaments, barris i simbologia dedicada a persones o institucions franquistes, feixistes i militaristes“Des de la CUP i l’AJV, considerem imprescindible erradicar qualsevol presència pública d’ homenatge a individus que van negar les llibertats dels catalans i catalanes.És el moment que les administracions públiques es deixin d’inhibir en aquest tema i que es posicionin favorablement per canviar la presència pública de continguts feixistes, repressors i antidemocràtics del nostre municipi.”És per això, que l’Assemblea de Joves de Valls i la Candidatura d’Unitat Popular, han decidit fer una petició conjunta a l’Ajuntament de Valls:

Demanant a l’administració pública municipal que comenci a treballar per retirar la següent simbologia encara present a la via pública Comprometent-se a iniciar, conjuntament amb l’Ajuntament de Valls, un procés de participació, consulta i diàleg amb la comunitat educativa de l’ Eugeni d’Ors i amb els veïns i veïnes del Grup d’ habitatges F.Clols, per valorar el canvi de nom de l’equipament i del barri.