Promoció 2016

Dades de la partida "Promoció" del pressupost executat de l'Ajuntament de Valls durant l'any 2016.

Fitxer: