MOCIÓ QUE INSTA A L'AJUNTAMENT DE VALLS A POSICIONAR-SE SOBRE L'ARTICLE «SÍ ÉS SÍ, O NO»

Arran de l'article d'opinió del Sr. Josep Ramon Correal, director del Diari de Tarragona, en relació a l’article «Sí és sí, o no», en el que banalitza les campanyes que s'han dut a terme des de diferents ajuntaments del Camp contra el sexisme en l’oci nocturn.

 

Considerem d'especial gravetat la banalització de les campanyes contra les agressions sexistes en espais d’oci tenint en compte les diferents agressions registrades en esdeveniment públics i festes populars arreu de l’Estat espanyol en les darreres setmanes.

 

Considerem especialment greu que, en el seu article, Josep Ramon Correal, encoratgi els joves a assetjar, afirmant que el «no és que potser sí», un qüestionament clar de la consigna feminista «no és no», que és el principi bàsic al respecte de qualsevol persona.

 

La CUP considera que en aquest article el director del Diari de Tarragona fa apologia de les agressions sexistes, la qual cosa és intolerable, després que s’hagi evidenciat que el trident lesiu «oci nocturn – drogues – violència sexual» està a l’ordre del dia.

 

Tot i que el sr. Josep Ramon Correal va intentar esmenar l'article al dia següent, la seva disculpa és, en el millor dels casos, insuficient. El Sr. Correal es disculpa perquè una amiga li ha dit que millor que ho faci, no perquè s'ho cregui ni perquè hagi valorat la magnitud de les seves paraules.

 

Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Valls pren els següents

 

ACORDS:

 

1.- Que l'Ajuntament de Valls faci pública la seva desaprovació en referència als articles del sr. Correal.

2.- Que l'Ajuntament de Valls insti al Diari de Tarragona a esmenar de manera inequívoca la idea que el seu director transmet a través dels seus articles.

3.- Que, en cas que el Diari de Tarragona no compleixi amb el punt dos d'aquesta moció, l'Ajuntament de Valls es compromet a no contractar més publicitat en aquest mitjà ni a renovar les subscripcions que té contractades actualment.

 

Crida per Valls CUP
Juliol de 2016