Comunicació Institucional 2016

Dades de la partida "Comunicació Institucional" del pressupost executat de l'Ajuntament de Valls durant l'any 2016.